Tue. Jan 21st, 2020

College Administration

Chairman,Managing Committee
Seth Sudarshan Kumar Modi
Vice Chairman
Seth Tarun Kumar Modi
DeansBURSAR
Dr Ganesh Kumar Sethi
Registrar
Dr Ajit Kumar
Principal
Dr.Khushvinder Kumar
Arts
Prof(Mrs) Baljinder Kaur
Convener UGC Cell
Dr Ashwani Sharma
Deputy Registrar
Dr Ganesh Kumar Sethi
Co-curriculum and Publications
Prof(Mrs) Baljinder Kaur
NCC Officers
Dr. Rohit Sachdeva - Boys
Prof(Ms)Poonam Sharma - Girls
Assistant Registrars
Dr Harmohan Sharma
Dr Kuldeep Kumar
Students' Welfare
Prof(Mrs) Shalendra Sidhu (Girls)
Prof V P Sharma(Boys)
NSS Programme officers
Dr Rajeev Sharma
Prof (Mrs) Jagdeep Kaur
Dr Harmohan Sharma
Sports
Dr Gurdeep Singh
Career Counseling Cell
Dr Rohit Sachdeva
Dr Kuldeep Kumar
Prof (Mrs) Parminder Kaur
Commerce

Prof (Mrs.) Neena Sareen
Database Admins
Prof Vinay Garg
Dr Sukhdev Singh
Life Sciences
Dr Ashwani Sharma
Medical Officer
Dr Kewal Krishan
Physical Sciences
Dr Rajeev Sharma
Research
Dr Sanjay Kumar