STAFF LIST (NON-TEACHING)
SESSION 2018-19
General OFFICE
Sh. Jaswinder Singh
Sh. Ajay Kumar Gupta
Sh. Ajit Singh
Sh. Nirmal Kumar Ghai (RE)
Sh. Uttam Singh (RE)
Sh. Gurbachan Singh Bains (RE)
Sh. D N Yadav (RE)
Ms. Ashima Duggal (Temp.)
Sh. Gopal Nath Sharama (Temp.)
Sh. Puran Bahadur
Sh. Shiv Shankar Mishra
Sh. Sohan Lal
Mr. Kulbir Singh (Temp.)
ACCOUNTS OFFICE
Sh. Sanjay Gupta
Sh. Rajkumar Mishra (Temp.)
Sh. Ajay Joshi (Temp.)
Sh. Manish Goyal (Temp.)
Sh. Gurjeet Singh (Temp.)
Registrar Office
Sh. Vinod Sharma
Sh. Madan Yadav (Temp.)
LIBRARY
Dr. Arvind Mittal Librarian
Ms. Satwinder Kaur (Temp.)
Mrs. Manisha (Temp.)
Sh. Harinder Singh (Temp.)
Sh. Jaipal (Temp.)
Sh. Jagroop Singh
Sh.Shamser Singh (Temp.)
GEOGRAPHY DEPT.
Sh. Sham Lal Sharma
Sandeep Singh (Temp.)
PHYSICS DEPT.
Sh. Jaswinder Singh
Sh. Bant Singh
CHEMISTRY DEPT.
Sh. Madan Lal
Mr. Narinder Kumar
Sh.Varinder Kumar (Temp.)
Sh. Lakshmi Kant (RE)
Sh. Deepak Kumar (Temp.)
BOTANY and BIOTECHNOLOGY DEPT.
Sh. Munish Vashisht (Temp.)
Mr. Bunty (Temp.)
Mr. Kuldeep Singh (Temp.)
ZOOLOGY DEPT.
Sh. Aman (Temp.)
FOOD AND NUTRITION DEPT.
Mrs. Nagma (Temp.)
Computer Department
Sh.Dharamvir Joshi (Temp.)
Mr. Ram Kumar (Temp.)
Sh.Gurpal Singh (Temp.)
Sh.Palwinder Singh (Temp.)
Sh.Vishal Kumar (Temp.)
SPORTS DEPT.
Sh. Jaib Singh (RE)
Asst. Supervisor
Sh. Harbhajan Singh (RE)
Sweeper
Sh. Deep Chand
Sh. Vinod Kumar
Sh. Sukhdev Ram
Smt. Bhupinder Kaur (Temp.)
Smt. Seema (Temp.)
Chowkidar
Sh. Ram Achal
Mr. Rajesh Kumar
Sh. Puna Ram Pandey (Temp.)
Mali
Sh. Lakhi Chand (Temp.)
Mr. Neetu (Temp.)
Mr. Rajesh (Temp.)
Sh. Ram Dulare (Temp.)