STAFF LIST (NON-TEACHING)
SESSION 2018-19
General OFFICE
 Sh. Jaswinder Singh
 Sh. Ajay K. Gupta
Sh. Ajit Singh
Sh. Nirmal Kumar Ghai  (RE)
Sh. Uttam Singh  (RE)
Sh. D N Yadav  (RE)
Sh. Subhash
Sh. Puran Bahadur
Sh. Shiv Shankar Mishra
Sh. Sohan Lal
Mr. Gurjeet Singh (Temp.)
 ACCOUNTS OFFICE Sh. Sanjay Gupta
Sh. Rakesh Kumar Gupta (RE)
Sh. Gurbachan Singh Bains (RE)
Sh. Ajay joshi (Temp.)
Sh.Gopal Sharama (Temp.)
Sh.Munish Kumar Goel (Temp.)
Sh.Kulbir Singh (Temp.)
LIBRARY
Dr Arvind Mittal Librarian
Ms. Satwinder Kaur (Temp.)
Mrs.Manisha (Temp.)
Sh.Harinder singh (Temp.)
Sh. Jagroop Singh
Sh.Shamser Singh (Temp.)
CHEMISTRY DEPT.
Sh. Keshav Singh
Sh. Lakshmi Kant
Sh. Maharaj Din
Sh. Madan Lal
Mr. Narinder Kumar
Sh.Varinder Kumar (Temp.)
BOTANY and BIOTECHNOLOGY DEPT.
Sh. Swami Parshad
Sh.Munish Kumar (Temp.)
Sh.Yadvinder Singh (Temp.)
ZOOLOGY DEPT.
Sh. Het Singh
Sh.Aman (Temp.)
PHYSICS DEPT.
Sh. Jaswinder Singh
Sh. Bant Singh
MUSIC DEPT.
Sh. Jabar Jang Singh
SPORTS DEPT.
Sh. Ranjit Singh
Sh. Jaib Singh
GEOGRAPHY DEPT.
Sh. Sham Lal Sharma
Registrar Office
Sh. Vinod Sharma
Sh.Madan Yadav (Temp.)
Computer Department
Sh.Dharamvir Joshi (Temp.)
Mr. Ram Kumar (Temp.)
Sh.Gurpal Singh (Temp.)
Sh.Palwinder singh (Temp.)
Sh.Vishal Kumar (Temp.)
MALI
Sh. Lakhi Chand
Mr. Neetu
Mr. Rajesh
Ram Dulare
CHOWKIDARS
Sh. Ram Achal
Mr. Rajesh Kumar
Sh. Puna Ram Pandey
SWEEPERS
Sh. Deep Chand
Sh. Vinod Kumar
Sh. Sukhdev Ram
Sh. Rakesh Kumar
Smt. Bhupinder Kaur
On Contract
Sh. Nirmal K. Ghai
Sh. Gurbachan S. Bains
Sh. Uttam Singh
Sh. Rakesh Kumar Gupta
Sh. Harbhajan Singh