Sat. Nov 28th, 2020

Administrative Staff

STAFF LIST (NON-TEACHING)
 
General OFFICE    
Sh. Jaswinder Singh    
Sh. Ajay Kumar Gupta    
Sh. Ajit Singh    
Sh. Nirmal Kumar Ghai (RE)  
Sh. Uttam Singh (RE)  
Sh. Gurbachan Singh Bains (RE)  
Sh. D N Yadav (RE)  
Sh. Gopal Nath Sharama (Temp.)  
Mr. Tarlochan Singh (Temp.)  
Sh. Puran Bahadur    
Sh. Shiv Shankar Mishra    
Sh. Sohan Lal    
Mr. Kulbir Singh (Temp.)  
     
ACCOUNTS OFFICE
Sh. Sanjay Gupta    
Sh. Rajkumar Mishra (Temp.)  
Sh. Ajay Joshi (Temp.)  
Sh. Manish Goyal (Temp.)  
Sh. Gurjeet Singh (Temp.)  
     
Registrar Office
Sh. Vinod Sharma    
Sh. Madan Yadav (Temp.)  
     
LIBRARY
Dr. Arvind Mittal [C.V.] Librarian  
Ms. Satwinder Kaur (Temp.)  
Mrs. Manisha (Temp.)  
Sh. Harinder Singh (Temp.)  
Sh. Jaipal (Temp.)  
Sh. Shamser Singh (Temp.)  
     
GEOGRAPHY DEPT.
Sandeep Singh (Temp.)  
     
PHYSICS DEPT.
Sh. Jaswinder Singh    
Mr. Avtar Singh (Temp.)  
CHEMISTRY DEPT.
Sh. Madan Lal    
Mr. Narinder Kumar    
Sh.Varinder Kumar (Temp.)  
Sh. Lakshmi Kant (RE)  
Sh. Deepak Kumar (Temp.)  
BOTANY and BIOTECHNOLOGY DEPT.
Mr. Kuldeep Singh (Temp.)  
ZOOLOGY DEPT.
Sh. Jaswinder Singh (Temp.)  
FOOD AND NUTRITION DEPT.
Mrs. Nagma (Temp.)  
 
Computer Department
Sh. Dharamvir Joshi (Temp.)  
Sh. Ram Kumar (Temp.)  
Sh. Gurpal Singh (Temp.)  
Sh. Palwinder Singh (Temp.)  
Sh. Vishal Kumar (Temp.)  
 
SPORTS DEPT.
Sh. Jaib Singh (RE)  
Asst. Supervisor
Sh. Harbhajan Singh (RE)  
 
Sweeper
Sh. Deep Chand    
Sh. Vinod Kumar    
Sh. Sukhdev Ram    
Smt. Bhupinder Kaur (Temp.)  
Smt. Seema (Temp.)  
Chowkidar
Sh. Ram Achal    
Mr. Rajesh Kumar    
Sh. Puna Ram Pandey (Temp.)  
Mali
Sh. Lakhi Chand (Temp.)  
Mr. Neetu (Temp.)  
Sh. Ram Dulare (Temp.)  
Sh. Raj Baksh (Temp.)  

 

 

 

 

 

 

Shares