Department of Commerce

1 Prof. Neena Sareen
2 Prof. Parminder Kaur
3 Dr. Deepika Singla
4 Dr. Gagandeep Kaur
5 Mr. Gaurav Gupta
6 Ms. Divjot Kaur
7 Ms. Paramjit Kaur
8 Dr. Satinder Singh
9 Dr. Tanveer Kaur
10 Mr. Mankaj Mehta
11 Ms. Harsimran Kaur
12 Ms. Simrajit Kaur
13 Ms. Mandeep Kaur
14 Ms. Sonia Garg
15 Ms. Charisha Goel
16 Ms. Pavneet Kaur
17 Ms. Diksha Rani
18 Ms. Yachna Chhabra