Department of Mathematics

1 Prof. Varun Jain
2 Prof.(Ms) Chetna Gupta
3 Ms Chetna Sharma
4 Ms Rajvinder kaur
5 Ms.Harvinder Kaur
6 Ms.Aman Deep Kaur
7 Ms Amrinder Kaur
8 Ms.Prabhjot Kaur
9 Mr. Gurninder Singh

10 Ms Manpreet Kaur

11 Ms.Rozy Garg